Election présidentielle du 10/01/2021Résultats du scrutin à un tour

 • Abstention : 60.41%
 • Nom % voix

   JAPAROV 79.84 1116990

   MADUMAROV 6.74 94330

   TOLBAEV 2.41 33650

   ARSTANBEK 1.69 23644

   SEGIZBAYEV 1.49 20914

   CONTRE TOUS 1.37 19234

   TASHOV 1.20 16742

   SOORONKULOVA 1.01 14117

   KASENOV 0.92 12880

   KOCHKOROV 0.67 9441

   ISAEV 0.59 8212

   ASANOV 0.51 7070

   ABAKIROV 0.50 7058

   KALMAMATOV 0.50 7006

   JEENBEKOV 0.19 2695

   IMANALIEV 0.18 2509

   BAIGUTTIEV 0.10 1346

   ABDYLAEV 0.08 1159

   TAGAEV 0.00 0
  5 scrutins référencés


  Candidats

  Eldar Abakirov

  social-démocrate

  Arstanbek Abdylaev

  indépendant

  Myktybek Arstanbek

  industriel

  Kursan Asanov

  social-démocrate

  Zhenishbek Baiguttiev

  social-démocrate

  Kanybek Imanaliev

  social-démocrate

  Kanatbek Isaev

  centriste

  Sadyr Japarov

  conservateur

  Ravshan Jeenbekov

  social-démocrate

  Baktybek Kalmamatov

  social-démocrate

  Aymen Kazenov

  industriel

  Ulukbek Kochkorov

  social-démocrate

  Adakhan Madumarov

  nationaliste

  Abdil Segizbayev

  social-démocrate

  Clara Sooronkulova

  centre droit

  Rashid Tagaev

  social-démocrate

  Imamidin Tashov

  entrepreneur

  Babyrzhan Tolbaev

  entrepreneur